DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
volitiu A 54 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb volitiu Freqüència total:  54 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

de confessar adolorit un dels poetes de sotana. ¿Per què aquest acte volitiu en contra de la lectura de les obres literàries que s'escrivissin en la
volguer i volguer, i que la voluntat se'n serveix per les seves funcions volitives de la mateixa manera que l'home es serveix dels braços i les cames i com
de què la musica per naturalesa ja és d'arrel germànica, o sigui merament volitiva, encara que sigui italiana o espanyola, que és una cosa que a nosaltres
la Humanitat i la que sura sobre l'element estètic o sensible i l'ètic o volitiu com l'oli sobre l'aigua és la dialèctica o intelectual que en termes
com ¡Guapa xica!, Quina nit més roín!, ¡Creure'm jo això!, o volitives i estes són adés "imperatives", adés "optatives", segons llur grau,
hi ha l'intel·lectiu, intel·ligible i entendre, en la voluntat el volitiu, volgut i voler, i en la memòria el memoratiu, memorable i memorar; i com
considera l'intel·lecte que en la voluntat, com en ell mateix, hi ha el volitiu agent, que vol; el volgut possible intrínsec, del qual el volitiu en treu
ha el volitiu agent, que vol; el volgut possible intrínsec, del qual el volitiu en treu les espècies desitjades, i l'estimar, amb el qual causa els actes
considera de quin mode la voluntat és lliure, i ascendeix al volitiu agent, que vol, el qual lliurement pren l'espècie que vol, i de la
la varietat tímbrica que tenen en els audients, els primers elements volitius i emocionals del parlar que es poden revelar ja clarament, associats amb
il·licituds, de la següent manera: a) per la direcció volitiva del seu autor (Hegel, Ihering, Garraud, Giner i Azcárate).
mentre que les lleis penals atenen bàsicament als factors psíquics i volitius. Cal afegir, però, que la il·licitud, en el Dret civil, és quelcom
a la psicologia voluntarística de Wundt són els trastorns volitius i les reaccions afectives les que ocupen una posició central en la
la vida del presomni. El mateix fa C. Schneider amb els trastorns volitius, i sobre aquests trastorns es basteixen, segons ell, els trastorns de
i el motor. L'esperit es manifesta en l'acte conceptual i en l'acte volitiu. L'ànima és la visió intuïtiva i és l'impuls a la configuració. El cos té
Les dues funcions esmentades de l'esperit: acte conceptual i acte volitiu, són oposades a la "vida". En el concepte pot entrar solament el
únic, el cervell, que sembla ésser l'instrument de l'ànima pensant i volitiva, i l'altre constituït per nombrosos centres parcials, seient de les
capítol, les dues horribles tragèdies del tipus passiu són la feblesa volitiva i la feblesa mental. Per això precisament és possible que molts pares i
característiques del tipus passiu són la feblesa mental i la feblesa volitiva; les dues principals notes del tipus actiu són, en canvi, la fermesa de
no sou capaç d'afirmar absolutament, ni en l'ordre intel·lectual ni en el volitiu, perquè tant la nostra intel·ligència com la nostra voluntat són finides.
altre gènere de factors. Deixant ja tota mena de motivacions intuïtives o volitives que cada individu pugui tenir particularment per a anar escoltar a un
depèn fonamentalment del desenvolupament general de les qualitats volitives de la personalitat, amb la qual cosa no ens podem plantejar activitats
una necessitat. Seguint per aquest camí, podem analitzar les frases volitives distingint si la necessitat és "de tenir informada alguna percepció" o
de papá", en lloc d'entrar-hi aquells que tenen capacitat mental i volitiva suficient? Deixant de banda, ara, les causes sociològiques d'aquesta
facultat valorativa, per una intel·ligència comprensiva i per una força volitiva), si no tinguessin algun designi i algun sentit, si en últim terme no
en principi, és un deslliurament de la responsabilitat intel·lectual i volitiva del nucli anímic, que tot seguit va constrenyint la consciència i va
una inexorable fatalitat. Com Fichte, doncs, i com l'actual realisme volitiu, comú a tants pensadors de la nostra època, podríem definir la realitat
Baixar trenta esglaons i pujar-ne quinze sense que el nostre sistema volitiu hagi decidit res, és normal i corrent. Veure dues-centes persones baixar
que'ls fenòmens d'esperit són reaccions químiques, que la vida afectiva, volitiva i intel·lectual procedeix com la vida orgànica, vegetal i mineral de la
de diferenciar allô normal d'allô patolôgic, en els processos emotius i volitius, determina que es classifiquin com a normals individus amb processos
latents, porten a pensar que la inestabilitat psíquica, emocional i volitiva del soldat nordamericà és un fenomen general. Diem soldat, no ciutadà,
Aquest component està marcadament condicionat per la capacitat volitiva de l'atleta. S'incrementa amb exercicis generals i específics que
component, com l'anterior, està marcadament condicionat per la capacitat volitiva de l'atleta. S'incrementa amb exercicis de gimnàstica general i
inquietant. La crua realitat els ha sumit en la involuntària submissió volitiva que accepta, sense protesta, els imperatius del destí. —Passarà el que
i venir vertiginós i inexplicable. Són cossos anèmics, negats d'impuls volitiu, que es mouen, empesos per la inèrcia, en un caos d'interrogacions sense
forces hagin passat la frontera, els catalans hauran deixat d'ésser força volitiva —imperatiu de la voluntat— per a convertir-se en esclaus dels bàrbars.
Si hagués escoltat únicament son cor, tota la empenta de sa força volitiva hauría contestat resoltament que no; mes allà estava'l mirall pera
d'informació, per exemple, i amb terminologia cartesiana actualitzada—, volitives —centres de decisió i control—, afectives o emocionals —com els centres
que ens fa subjectes sense lleure o claredat mental per discernir per via volitiva pròpia, c) Els alts i baixos del cinema amb el retorn final a la
l'antropologia que se segueixi) que l'home sigui un subjecte pensant i volitiu, és a dir, que sigui home. Anul·lada definitivament aquesta activitat,
acts are the expression of our selves». [Els nostres actes volitius són l'expressió de nosaltres mateixos]. Lindworsky (Der
a les tres "facultats" o "aspectes" fonamentals de l'ésser humà: el volitiu, l'afectiu i el cognitiu, respectivament. 3.2.1. El camí de l'acció
karma-yoga. Abans dèiem que aquest correspon a l'aspecte volitiu de l'ésser humà. Això és així perquè l'acció, i especialment l'acció
aquesta seva obra s'orienta: abans no es pugui tractar de les estructures volitives de l'home concret, de l'home caigut, cal haver descrit aquestes
passat per una eidètica (que descriu les estructures o essències volitives). Per això la filosofia de la voluntat comença amb una descripció
la cooperació econòmica i l'associació d'interessos. Lluny del missatge volitiu, González Laxe (2002) ens acaba de recordar amb total cruesa la
cas de molts verbs epistèmics (Considero en Lluís intel·ligent), volitius (La vull contenta), de percepció (He notat la Pepa
interrogatives s'utilitzen molt sovint per expressar actes de parla volitius, des d'ordres fins a invitacions o precs, tal com mostren els exemples de
imperatives Tradicionalment, la modalitat imperativa o volitiva comprèn tant les ordres, també anomenades oracions imperatives, com els
1 Procés motivacional abans de la decisió «El pas del Rubicó» Procés volitiu que pot seguir la decisió De la motivació a la volició (Heckhausen,

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »