Imprimir  
FITXA DE LA LOCALITZACIÓ
  Tancar
 
De punt a punt
 


Títol: Liceistas y cruzados
Autor: Soler, Frederic; Passarell, Frederic
Varietat: central

Any d'edició: 1865
Tipus: LIT
Classificació: Teatre
 
Ocurrències: 19142
Lemes: 1932
Formes: 3023
 
Lema: venir
Categoria gramatical: V
Id. obra: 3294

Forma: venir
Codi morfològic: IF
Posició dins l'obra: 33136
 
 
interactiu   punt a punt +/- 50 posicions paràgraf
Los efectes foren los mateixos pera las nacionalitats de l'altra banda dels Pirineus que pera las nacionalitats de la confederació aragonesa; més las causas ocasionarias foren ben distintas, que la Provensa perdé la seva literatura ofegada en la sanch d'aquella esglayosa guerra dels albigesos, y'l nostre país la va perdre després d'una festa de goig y de concordia, que tal va semblar que ho era la unió de la corona d'Aragó á la corona de Castella; unió que va venir preparada desde'l Parlament de Casp, que introduhí ja llavors, encara que molt á l'ombra y d'esquitllentas, la llengua castellana en lo casal de la llengua de Catalunya.