Imprimir  
FITXA DE LA LOCALITZACIÓ
  Tancar
 
De punt a punt
 


Títol: Ombrívoles
Autor: Albert Paradís, Caterina
Varietat: central

Any d'edició: 1904
Tipus: LIT
Classificació: Narrativa
 
Ocurrències: 20054
Lemes: 2926
Formes: 4155
 
Lema: mossa
Categoria gramatical: F
Id. obra: 3408

Forma: moça
Codi morfològic: S
Posició dins l'obra: 63011
 
 
interactiu   punt a punt +/- 50 posicions paràgraf
—Punyal de moça! Vaia si me les donarà.