CORPUS TEXTUAL INFORMATITZAT DE LA LLENGUA CATALANA (CTILC)
CRÈDITS


Direcció

Joaquim Rafel i Fontanals


Coordinació

Joan Soler i Bou


Documentació i processament textual

Berta Pedemonte i Miquel


Validació i manteniment

Irene Comas i Alsina


Etiquetatge

Roser Sanromà i Borrell


Disseny computacional

Teresa M. Sadurní i Villaronga


Enginyeria informàtica

Lluís Padró i Cirera
Jordi Porta i Zamorano