DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
aleatori A 439 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb aleatori Freqüència total:  439 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

del socialisme han estat a punt de sofrir un contratemps seriós, aleatori, gràcies a la ingerència intemperant del dictador georgià? No és un atzar
és la mateixa. Sobre els "criminals de guerra" únicament hi ha el risc aleatori de la victòria dels enemics; per al delinqüent comú, l'Estat —qualsevol
alguna ficció del risc. Molts d'altres han d'anar cap al risc anormal o aleatori: el de l'especulació o el del joc, o el de la carretera. O bé el del
i aviat en el filòsof valencià del XVI. Per unes altres raons, aleatòries, no he complert amb aquest deure fins fa uns quants mesos. "Mea
no vénen solament provocades per la crisi d'una generació ni per l'aleatòria deslleialtat d'unes oligarquies. Tenen llur origen en zones més internes
expiatori, al qual no reconeix cap compensació d'ordre màgic (és a dir, aleatori), com podia ésser-ho en molts escriptors el sentiment de la inspiració:
perceptible la conversió prevista del futur en present. Anomenem "aleatori" allò que depèn d'un esdeveniment incert o d'una contingència
i la puresa amb què hi és visible la realització d'un resultat "aleatori" —és a dir, de l'atzar posat en joc— no hi exclou que hagi d'ésser
els qui es tanquen en les limitades i convencionals possibilitats aleatòries del joc. Però l'eficàcia de la ficció que és el joc arriba més
sols en el món convencional on ell jugava no podia determinar la decisió aleatòria continguda en la successiva arribada del temps, i que els futurs
actors i d'uns elements plàstics visiblement convencionals i una mica aleatoris. Així, el joc escènic fa referència a una suposada realitat, que admetem
de les arts són, ben cert, insegures, imprecises, quasi aleatòries. Però no pas més que les de qualsevol altra temptativa humana, en l'ordre
era tanta la necessitat de passar el Gàmbia en què ens trobàvem, i tan aleatòria la probabilitat de passar-lo amb la piroga esbotzada de Darà, que havíem
el joc de l'oca que tenim al davant, 39 són del tot variables i aleatoris, i cada fabricant ens proposa els que creu més eficaços per al seu
. —En fi: veig que no estàs content. Ni tan sols el viure d'una cosa tan aleatòria, incerta i insegura com és la cera no t'ha arribat a interessar. —De la
i de bona fe. Exceptua els contractes sobre coses litigioses i de valor aleatori, els empenyoraments o vendes a carta de gràcia amb dret perpetu de
de compra-venda, l'estèn als contractes commutatius, amb inclusió dels aleatoris, i a la transacció; solament exclou els típicament mercantils. Una llei
la necessitat dels malaurats, i altres circumstàncies imprevistes o aleatòries, estroncaven sovint el funcionament normal dels establiments benèfics;
mar té això: els seus negocis no obeeixen a cap llei, el seu rendiment és aleatori i insegur, i ésser pescador no és en realitat un ofici —encara que per
part, el temps és sempre incert, els corrents imprevisibles, els vents aleatoris. Pescar és caure en la inseguretat. L'home treballa per dominar la
de llàgrimes per gust de dolorisme. S'accepta que la vida sigui un negoci aleatori i de vegades dolent. Voler-la convertir en una pèrdua seca, completa i
de majoria i minoria. En els altres casos no es tracta sinó de sumes aleatòries de vots i d'esbocinaments de territoris, sense veritable unitat
és coneguda cap d'aquestes dades, l'establiment de la proporcionalitat és al·leatori, i, en els casos complicats, pràcticament impossible, si no és
televisió. Quan s'instal·li en aquest país —cosa que per ara és una mica aleatòria, per la falta d'energia, si algú té l'amabilitat de regalar-me un aparell
possibilitats de l'Empresa, si la productivitat mediocre de l'afer, fa aleatori el servei de l'Emprèstit en anys de rendiments escassos. D'això en pot
d'Estalvi, etc., ¿necessitaríen acudir a inversions en paper, sempre aleatories, si no pel que toca a l'interès, pel que's refereix al capital principal?
entre hipertensió i crisi anginosa no existeix, essent una equació aleatòria basar el pronòstic de l'anginós en l'estat hipertensiu i en qualsevol
és, per definició, un malalt greu, en el qual tota terapèutica és aleatòria, insegura, per completa i afinada i ben planejada que sia, exposat a tot
aquest canvi, però en definitiva no es tracta més que d'operacions aleatòries. Però deixem aquesta qüestió de les crisis industrials, que seria tema de
banda, el criteri quantitatiu de dosi acceptable és molt variat i aleatori. No fa gaire, un dels nostres escriptors més llegits proposava, com a
i els resultats, tant morfològics urogràfics com funcionals, són bastant aleatoris: són els casos en què hom tendeix a la reducció del sac per pielectomia i
i si bé semblen procedir d'autors romans, resulten certament un xic aleatòries, però sens dubte molt interessants. Resulta curiós constatar, per altra
en el cas dels antibiòtics, que en general no permeten una dosificació aleatòria, assoleix una major importància. L'estat de repleció o vacuïtat en que es
indicació general de la profilaxi en aquests casos sigui també un fet aleatori. VII. Condicions especials de l'antibioteràpia Pugui,
l'educació és conseqüència d'una relació interpersonal, sembla injust i aleatori de descarregar aquesta responsabilitat sobre la mare. Ella té
de la metilació durant la síntesi del DNA. S'ha utilitzat, amb resultats aleatoris, en els carcinomes gastro-intestinals, carcinoma mamari, carcinoma de
Ha estat utilitzat en les neoplàsies gastro-intestinals amb uns resultats aleatoris. Les lesions medul·lars poden aparèixer una mica retardades en relació
amb préstecs sense garanties segures, o empendre imprudentment negocis aleatoris; i per altra part, aixecar edificis socials i industrials sense capital i
la font de l'Escriptura, amb el temps aquella es va fent més i més aleatòria, de manera que l'Escriptura esdevé el canal més segur, en tant que fixat,
tradició eclesiàstica, puix que aquesta, sobretot la posterior, és molt aleatòria. Tanmateix, la tradició més antiga, la dels pares apostòlics, Policarp,
com, tret d'admetre amb Foucault episteme separades, successives i aleatòries, les estructures no poden viure sinó en sistema. Ara, tant a causa de les
normal, en forma de campana, ens trobem en presència d'una distribució "aleatòria". Les opinions es distribueixen, llavors, segons les lleis de l'atzar:
el 1930 dins un tractat de física, a propòsit del caràcter aleatori del moviment de l'electró, que "l'electró fa un lliure escolliment";
biatòmica com ara © són dotades d'una energia © aleatòria la mitjana © de la qual (suposada presa per exemple a la mateixa
qual estan ben determinades i idènticament reproduïbles, el resultat aleatori escrivint "resultat no previsible amb certitud a partir de les
Per aquesta escola dita indeterminista, la necessitat no consta sinó d'aleatòries i incertes regularitats estadístiques. El que resulta extremament greu,
he deixat fins ara de banda les col·lisions entre molècula i recipient— aleatòries també per tal com la matèria d'aquest es compon de corpuscles, animats
camp de compossibilitat és quantitatiu, quan es tracta d'una "variable aleatòria" x les soles valors possibles de la qual formen els
dins ©, la segona, una casualitat contingent, una variable aleatòria dins ©. La mateixa oposició, de resultes, es retroba
© la primera racional i necessària, la segona existencial i aleatòria. Els teoremes aplegats sota la denominació de "llei dels grans nombres"

  Pàgina 1 (de 9) 50 següents »