DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
bravesa F 66 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb bravesa Freqüència total:  66 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

que feren córrer un determinat toro famós per la resistència, per la bravesa o pels ferits que causà, fóra un oblit cruel, una manca d'amor a la
tant com un llaurador destre. Però té carn! I el bou de la carn no tindrà bravesa, però tindrà magre per donar i vendre. La plaça de bous no és altra que
capità Manolakas! —vaig dir—. Tot el poble reconeix la teva bravesa. No pensis en el que va passar l'altre dia a l'església; va ser un mal
de glatiment. Sí, sí... les capçades panteixaven d'emoció. Mes, ai, les braveses d'ira, que s'abranden a la més mínima sospita d'amors extràviques d'una
força i primicies de ma virior, extrem de l'urc, extrem de la bravesa, borbollant com l'aigua: no excel·liràs. Car pujares
llobatera. Així mateix: brau, doncs: brava, bravejar, bravesa, bravura, embravir; nou, doncs: nova, novetat, novell, renovar;
ura. Ex.: brau, bravura (sinònims: bravor i bravesa); amarg i dret, en sentit figurat, amargura i
ràpid, inicia l'ensinistrament de l'almogaveressa. Emengarda tira amb bravesa i els seus atacs, esquivats mestrívolament per Jofre, l'inciten a desdir.
per fi els representants de la justicia son tants, que a despit de la bravea dels bandolers assalten el castell i apresonats els defensors canten
Així com el lleó necessita del desert per a manifestar tota llur indòmita bravesa, i l'àguila la immensitat de l'espai per a desplegar a gust ses ales, la
virtuts morals, dones, s'estavella o s'ha d'estavellar tota la iniqüa bravesa de l'home, exterioritzada i concrecionada en la flastomia i el renec.
una tossuderia, una gran voluntat i, en certs moments, una autèntica bravesa. Si més no, la seva vitalitat i la seva salut eren a prova de bomba. I el
seus perseguidors. Posada en el cas d'haver-se de defensar ho fa amb gran bravesa. Brehm esmenta el fet d'un caçador, el qui agafà un d'aquests animals per
millors companyies, continuaren el foc i van sostenir la retirada amb tal bravesa que semblava que intentaven reconquerir el baluard perdut. Vanament les
ho recolliran els seus amos, procurant sempre donar exemple amb la seva bravesa, serenitat i bones disposicions. Del cap de policia Art.
la immunisació còntra el verí dels reptils? Y en l'hòme que, per tenir bravèsa, se menjava'l còr d'un lleó ò d'un enemic valent; ¿no s'hi aubira la
quins ne dugueren lo pes y la direcció, y los qui ab l' esfors de la seva bravesa contribuiren per damunt de tots al enaltiment de la pátria. Al buscar las
las distancias ab las sevas armas, tots, capitans y soldats ab igual bravesa, se llensaren al combat frisosos per la victoria. Lo triomf de las armas
No s' havían de descoratjar per aixó 'ls catalans y, desplegant tota la bravesa d' una nissaga d' héroes, se llensaren á corre l' Imperi, d' un cantó á
y marlets y 'ls nostres á cos descubert se llensaren al assalt ab aquella bravesa de catalans. Quan las murallas sigueren dominadas se lluytá pels carrers,
que l' esplendor de las nostras armas per mar no 's mantingué sols per la bravesa dels nostres homes y per la forsa y 'l número de nostras naus, sino que
si fa uns quants anys que'm tenen lo cor robat, per la valentía y bravesa ab que han defensat la veritat pura y neta, sense cap classe de barreja?
"aquí aixecaré la veu, allí l'amollaré, aquest passatge dech dirlo ab bravesa, aquest altre ab foch, ab rabia, a tal concepte li toca el gest violent,
mercantil; que nostres marins ó comerciants eran reputats tant per sa bravesa com per sa honradés, y aixís se feu proverbial en Europa la bona fe y
méntres la ciutat la mantingués enlayrada. Darrer acte de llealtat y bravesa en aquell siti que tants en va veure! Tot lo dia retroná 'l canó; passá
que els féu començaren de nou llur tasca, amb tant d'ajuts i amb tanta bravesa, que, en el punt precís on, la primera vegada, van haver de parar-se,
pensar que contra la gallardia de donas catalanas s' estrellá lo valor y bravesa de llurs antepassats en Tortosa y en lo castell de Galípoli? ¿Com donchs
que aquesta salutació la feu extensiva a tots els germans que, amb tanta bravesa lluiten tenaçment per alliberar-nos del feixisme invasor". "Així mateix
sinó no seríem més que uns coquins, i ignorants de què cosa és bravesa. Prou jo em defensaria si hi hagués en mi força;
d'amagada d'ell per allí, i fes esment de la seva impetuosa bravesa. I anà a l'estatge duent la nova al pastor de pobles.
remors de guerra llunyedans feriren sos sentits amatents. Sa gran bravesa, les forces lasses de sa carn revifa; vola a l'acció; corre amb suor
ab la inmensitat del mar, que 's veu desd' aquella penya, que, ab bravesa y cor senzill, com era 'l cor de sa mare, no hi ha al mòn un altre pare
XI [Comte, aviat Roig y Albi] Com· Me complau eixa bravesa y no la haig de castigar. Es lo que vull jo inspirar. O amor inmens ó
ab lo Senescal pera matar al Roig; mes de cop se refá y admirat de la bravesa del Roig compren qu'es home que pot servirli y detenint al Senescal diu á
fòu quan hem vist que, avans de cedí en sa empresa, s'ha batut ab tal bravesa y tal fe, 'l pobre infelís, que ni conegut l'haviam; puig á mès d'estar
La mare ne cercá feina y posá lo noy á estudi en lo quin mostrá tanta bravesa que ningú volia esser company séu, y d' ell ne fugian, fins que un dia un
un soroll d' infern com que pareixia que 'l mon s' ensorrès. Lo despit y bravesa dels uns corresponia ab la fermesa y pit dels altres, sostenintse per
que nostres renets no tingan de donar la rahó als qu' avuy ab tan pit y bravesa, esposan sa vida per la terra que 'ls ha vist naixe, perque potser
dels héroes d' aquell dia, fatigat, ronch y defallit dels esforsos de sas bravesas. Era, per ma part, objecte de las calorosas alabansas dels que marxaban
y envejat dels homes de forsa de son temps, y 'l rey en pach de sa bravesa, y mes per captarse sa amistat, li doná los drets de senyor sobre la
á la forsa; car ell sentia que 'l cor li esbategava fortament donantli bravesa y esperit." "Y aixis y ab los vint cents beçants del anglés, se 'n
? Lo seu ardiment." "¿Perque porta 'l cap tan alt, la corona ab tanta bravesa? Per la gran energía de son brau cor." "¿Que fa alsar son pit ab tanta
escruixeixte, Zulima, perque tinch cops de boig y fan feredat las mevas bravesas. Me 'n vaig per obeirte: anyóram forsa y pensa ab lo teu moro; y no
heroes y savis Darás al mon que admira Encara la bravesa y lo alt poder De nostres nobles avis, Grans en
Dels que han guanyat mes violetas Per celebrar ta bravesa. Quédat, y un caball tindrás Mes que las fletxas llauger,
Guardan las tacas encara, No es per anar per las vilas De ma bravesa fent gala, Sino per borrar las vellas De sanch mora
será com la vritat mateixa. Y'us parlarè d' un temps rich de bravesa, de gran renom, de gestas ben famosas! Quins temps
pujava per lo dresser, tot á la hora fent lluhirne la bravesa del corcer. Isarda n' era la costa y 'l camí espadat y dret;
i africana a l'ensems, que sembla portar en sí quelcom de l'indomita bravesa inconscient del llamp, que ha donat origen an aquella coneguda frase que
anys, confusió i apatia; i aquella mirada incapaç d'afrontar la bravesa de la seva resolució. Ell: "marxaré de casa". Tu: "ell diu que marxarà

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »