DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
compendiar V 69 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb compendiar Freqüència total:  69 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

amb entusiasme mentre il·lustrava la seva interrogació amb un gest que compendiava el que sentia i el que veia. Cosme s'esforçà a somriure. "Què li
i l'Arbre de la ciència, que són tres llibres que si el segon compèndia més o menys fidelment el primer, el tercer l'especifica i el comenta i
filosofies amb la judaíca en ço que tenen de més alt, perquè per una part compendia el Septentrió i per l'altra té les arrels a la Grècia i a la Judea, i és
seva amiga y jo anavem bescambiant mirades d'estupefacció, en les que's compendiaven tota la llàstima y totes les sorpreses qu'aquella toilette
que senyalem a l'admiració general. Obra d'emoció i d'ornamentalitat, compendía els medis i les facultats del mestre, arribat a la plenitut del seu saber
dels homes d'/Action française\ (algunes de les quals són compendiades en el llibre recent de Charles Maurras /Quand les français ne
a la Constitució), els republicans del moviment històric que ara compendiem i resumim poden ser anomenats o definits els exageradors o els autors de
Aquest 14è· Batalló té per a nosaltres un gran valor, i compendia tot el que esperem de novel·lesc i de llegendari d'aquesta guerra.
, cal penetrar els seus grups, veure'ls i parlar-hi, per a adonar-se que compendien tot el dolor d'Espanya; han deixat els homes joves lluitant per força a
les classificacions que anirem establint, podrem triar una mostra que les compendiï i doni la varietat que voldríem per a la nostra exposició. Així, en el
obra que retolà /Viola animae vel Dialogui de natura hominis\, compendià admirablement en forma dialogada i en un llatí força elegant la
i la pràctica dels deures que la moral imposa. Diu que el motiu d'haver compendiat la /Teologia Natural\, fou de fer-la agradable als protestants,
atenint-nos a l'esperit eminentment pràctic que ens guia, ens limitarem a compendiar en forma de preceptes higiènics les seves més fonamentals qüestions,
gran efusió de caritat; és a dir, de caritat cristiana, en la qual es compendia la llei de tot l'Evangeli, i que, disposada sempre a sacrificar-se ella
pura y de Conciliació a la vegada, participa l'obra den Balmes, compendiant en un sol esforç els dos objectius y els dos períodes. Recordem el
Ja en els inicis de l'exercici de la seva carrera va traduir, extractar i compendiar els comentaris que Van-Swieten havia fet als aforismes sobre el
sembla una obra lliteraria, és un sermó escrit en la pedra que podría compendiar-se amb aquestes paraules: L'home entrebancat amb les passions, efecte del
Hom podria també, seguint un suggeriment d'Aloys Guggenberger, compendiar la visió científica de Teilhard en la fórmula paradoxal /Mundus
no representa una contradicció amb els altres evangelistes: Mateu compendia i generalitza en la seva narració i, si bé s'entretindrà a continuació
de Déu en l'Antic Testament, que Jesús en el Sermó de la Muntanya compendia en la regla d'or: "Tot allò que voleu que els altres us facin a
Hom potser objectarà que la sinopsi anterior (i tot allò que hi és compendiat, ço és el contingut de tot el llibre present) és, si no gratuït, almenys
dintre una llei general orgànica, la qual vingui, a l'ensems, a compendiar l'acció de foment assignada. L'acció de foment Per a la valorització
de les existents a les contrades catalanes, i podríem dir que compendia les virtuts i els defectes de l'estructura de la nostra indústria. La
nostres arxius, principalment al de casa la vila; referències que foren compendiades pel senyor Josep Batlle en una relació que reflexa minuciosament tot el
segles nasqué a un portal de Betlem un Mestre les doctrines del qual compendien tot quant el socialisme proclama com invenció seva. Carles Marx és, a
trobarem aquestes secretes finalitats. Repetim, doncs, que en l'art es compendia tota la ciència de definir. I preguntem-nos: ¿És que condensem en un fet
Part no tindrá més mèrit que' l d' haver exposat ordenadament i compendiat les antigues opinions sobre l' orige i significació del Rat Penat.
del pagès català, ha vençut la roca". D'aquesta manera hom arriba a compendiar unes virtuts que ja apareixen reflectides en diverses obres des de fa uns
de les religions cristiana, musulmana i hebraica en una sola, que compendiaria les tres. d) Que l'Evangeli de Sant Mateu era fals, i que Crist
, m'arriba a través d'ella l'opinió d'un lector, que firma "Lau", que compendia els vuit anys de la meva secció Al vent en un simple bram d'ase.
Hem compost aqueis goigs a Sant Abdòn i Sant Sennen amb l'intent de compendiar les notícies i tradicions que sabiem dels nostros Sants, il·lustrant-los
que s'emportaven els còrs derrera seu, y qu'ell metex va volèr compendiar y donarnos còm eczemple en aquelles encantadores paraules: "aprenèu de
cor; al contrari, pera execrar á un malvat, pera donar á compendre y pera compendiar tot lo dolent que pugui esser un altre, dihem que té un mal cor. Sí,
un mal cor. Sí, verament, el cor tot ho sent, tot ho diu, tot ho compendia. Al donarnos un greu disgust alguna persona, disgust que no sabem còm
que per cert trobava d'un gran sentit moral y hi veya la que ara compendío perquè l'assumpte és escabrós: el món (la ciutat de que's parla
Fill del Etern Pare á esta vall de llágrimas, y tota sa vida mortal pot compendiarse en esta sola paraula: obehir. Es Rey dels cels, y obeheix. Es Senyor de
, per dignitat d'homes, y, per lo qu'es més que tot això, perque tot ho compendia y tot ho traspassa, per deure de cristians, que'ns havem de proposar fer
á Salauris. Avieno, en son didascàlich poema /Oræ Maritimæ\, compendia en los dos següents versos la descripció d'eixas marítimas ribas:
de Cultura" de l'Editorial Bruguera, S. A., no són simples manuals que compendiïn amb bona o mala fortuna els coneixements bàsics sobre una matèria;
en el qual fem moure els personatges, per quan aquet simbolisme ha de compendiar la totalitat de la vida dels hèroes teatrals, per més que's manifesti en
no fou pas obstacle, perxó, á la divulgació de l' obra, que desseguida 's compendiá en llengua toscana y 's traduí en bolonyés, ademés de ser reimpresa en
No poguent ésser extensos á pesar de nostre desitj, procurarém compendiar á lo precís la descripció geológica de la Provincia, sobre tot tenint en
la Provincia, passarém á fer las particulars de cada Comarca, procurant compendiar sempre tot lo possible. Tercera part Comarcas VII Comarca de
(no faltava més) encetava el seu "Castell del Remei", compendiava aquesta exclamació: "¡Ja vos hi podeu recrear, bebent aqueix vi: jo sé
Nom de Déu; un altre, la tesis que Déu té un Nom secret, en el qual està compendiat el seu novè atribut, l'eternitat. La tradició enumera noranta-nou noms de
(das Modus des Selbts-Da) que reuneix o compendia «allò que és comú a tots els gèneres de l'auto-donació» (das
informàtica i els mitjans de conduir la informatització de la societat, compendia els resultats de les comissions de treball dels ministeris i de les
la qual, al seu torn, engendra l'expressió». Això ens podria servir per a compendiar els processos relacionats amb l'experiment que Miró va portar a terme
, en l'oci; per àmbits territorials; edats, etc. En resum, l'INLAC ha de compendiar estadísticament la situació del català. Simplificant podríem dir: «per
a dojo, però en gran part també entre els triomfadors. Resumint Compendiem ço que s'ha dit: malgrat que la Primera Croada assolí l'objectiu pretès

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »