Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
contigüitat F 104 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb contigüitat Freqüència total:  104 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

que plantegen entre els termes es basen la majoria de vegades en la contigüitat (serpent i termiter entre els luapula, com també entre els toreya de
distingeixen formalment d'altres taxonomies, fins i tot modernes, en què contigüitat i semblança tenen sempre un paper fonamental: la contigüitat, per a
en què contigüitat i semblança tenen sempre un paper fonamental: la contigüitat, per a determinar coses que, "des d'un punt de vista estructural tant
de semblança, els cavalls de cursa no són semblants més que per falta de contigüitat. Cadascuna d'aquestes dues categories ofereix la imatge "en buit" d'una
és, precisament, instaurar una relació que no és de semblança, sinó de contigüitat per mitjà d'una sèrie d'identificacions successives que poden fer-se en
terme de connexió: d'aquesta manera el sacrifici crea un dèficit de contigüitat i indueix —o es pensa que indueix—, per la intencionalitat de la
consisteix, doncs, periòdicament i per un breu instant, a restablir la contigüitat entre producció i consumació: com si calgués que, de tant en tant, els
tracta d'un canvi entre grups socials i d'un arbitratge entre semblança i contigüitat, no del reemplaçament d'una semblança per una altra semblança o d'una
no del reemplaçament d'una semblança per una altra semblança o d'una contigüitat per una altra contigüitat. El sacrifici recorre a la comparació com a
d'una semblança per una altra semblança o d'una contigüitat per una altra contigüitat. El sacrifici recorre a la comparació com a mitjà d'esborrar les
la comparació com a mitjà d'esborrar les diferències i a fi d'establir la contigüitat; els àpats dits totèmics instauren la contigüitat, però només amb vista a
i a fi d'establir la contigüitat; els àpats dits totèmics instauren la contigüitat, però només amb vista a permetre una comparació el resultat descomptat de
contra tendències instintives i com a producte d'una associació per contigüitat. Això no obstant, l'autor encara no està satisfet, ja que, a parer seu, el
en el sistema peircià. L'índex és un tipus de signe que opera per contigüitat de fet entre el vehicle de signe i l'objecte. Entre l'índex i l'objecte
Entre l'índex i l'objecte representat existeix o ha existit una contigüitat viscuda, de naturalesa existencial. Un bon exemple pot ésser la petjada
cap dubte. N'era un índex. Entre la petjada i el peu hi ha hagut una contigüitat. L'univers dels índexs és extraordinàriament elevat. Els índexs són
A dins hi havia l'obra de Lenin. En realitat, es volia trencar la contigüitat, com aquell que esborra les petjades. Jo coneixia bé l'amic Casaban, i em
amb el qual pot significar. Un símbol opera, segons Peirce, per contigüitat instituïda, apresa, entre el vehicle de signe i l'objecte. "És un signe
presència o absència d'una similitud, com en el cas de la icona, ni d'una contigüitat física, com és el cas de l'índex. El símbol cal que integri la regla que
tres classes de signes no és la presència o absència de similitud o de contigüitat entre el vehicle de signe i la referència, ni el fet que la connexió
absoluta, sinó relativa. No és la presència o absència de similitud o de contigüitat entre la forma i el contingut (significant i significat), ni el fet que
segons dos eixos, un de substitució (o paradigmàtic), l'altre de contigüitat (o sintagmàtic); cada unitat pot, d'aquesta manera, variar
l'efecte i la causa, juxtaposats, formen una figura del sentit per contigüitat (que anomenem metonímia): la carcassa d'un ofici significa
disjunció; sobretot en Chateaubriand, on és abundosa, ens representa la contigüitat però també la incomunicació de dos mons, de dues llengües flotants,
que nosaltres anomenem "lleis d'associació": semblança, contrast, i contigüitat. La imaginació, sota el nom de memòria, és la facultat de l'ànima
a conseqüència o a causa, més que del parentiu, de la proximitat o contigüitat especial, sorgeix, encara que sigui de la manera més elemental o
amb més raó, doncs, les que tenen el triple parentiu de la matèria, de la contigüïtat (si no de la continuïtat) i de la correlació. D'altra banda, aquesta
d'un vegetal per un micet comença localment i s'estén més o menys per contigüitat, de teixit a teixit, segons la mena de paràsit i segons l'espècie
com els estats psíquics es succeeixen segons llur semblança, llur contigüitat, llur associació, d'altres han preferit considerar-los agrupats segons
aquesta infecció pot establir-se per vies diferents: 1a· Per contigüitat: /a\) Per les relacions del cap del pàncreas amb el coledoc.
ens dóna la imatge conjunta de molts d'ells, és a dir, la imatge d'una contigüitat. A més a més, sabem també que hi ha regions, en el tegument extern, en les
discriminable en noves parts, i llavors ço que fou un punt serà una contigüitat de punts, una cosa extensa; però, mentre no ho sigui, el punt tàctil, com
què la determina. Una cosa és concebre la massa del corpuscle tàctil o la contigüitat d'alguns d'ells, i una altra cosa és dir que aquesta concepció és
localitzem les pressions rebudes a la llengua o a la mà són llocs buits, contigüitats o espais en què no hi ha res; i, si aquesta fos la naturalesa del lloc
pas isolar de la cosa que desvetlla l'una o l'altre; però el lloc o la contigüitat de llocs de què resulta la forma són despresos amb facilitat de la cosa
ho són a un lloc o a la suma de llocs contíguament col·locats, de la qual contigüitat resulta la forma llur. En aquestes representacions descobreix a elements
que a la ment sigui donat, i d'això infereix que el lloc elemental o la contigüitat dels llocs que fan la forma ja és a la ment com a espai sensible.
són les altres; si no es representessin conjuntament els llocs com una contigüitat; mai de la vida podrien representar-se en les coses d'enfora parts que
les coses d'enfora parts que ocupen un lloc diferent dels altres, ni llur contigüitat, car aquests punts o aquesta extensió no farien referència a cap altre
en certa manera es comprensible per als objectes que han de tenir certa contigüitat (com passa, per exemple, amb un refrigerador, una cuina, una rentadora o
Un territori ganglionar. Un territori ganglionar amb extensió per contigüitat. Una lesió extraganglionar. II. Diversos territoris a un mateix
Diversos territoris a un mateix costat del diafragma i extensió per contigüitat a un d'ells. Una lesió extraganglionar, més un o diversos territoris
territoris ganglionars d'ambdós costats del diafragma i extensió per contigüitat a un d'ells. Lesió extraganglionar, més territoris ganglionars d'ambdós
(medul·la, fetge, os, pell...) independentment de les produïdes per contigüitat. Cada estadi se subdivideix en categoria A i B segons
l'òrgan o a l'estructura d'origen. Estadi II. Hi ha extensió en contigüitat més enllà de l'òrgan d'origen però no arriba a creuar la línia mitjana.
Confinat al múscul o a l'òrgan d'origen. /b\) Invasió per contigüitat infiltrant-se fora dels músculs o dels òrgans d'origen a través dels
amb restriccions múltiples, i d'aquí una construcció de pròxim a pròxim (contigüitat). Ara, mentre que el pensament biològic es quedava en aquest nivell, el
el seu contrari) i les associacions extrínseques —simultaneïtat, contigüitat a l'espai— són substituïbles per associacions intrínseques —similitud,
de Túria Es tracta d'una àrea definida únicament per la seua immediata contigüitat pel Nord a l'Horta i a l'àrea metropolitana de València. En ella mateixa,
influència lingüística castellana, siga pel seu caràcter suburbà o per contigüitat a la frontera lingüística, i en tots dos casos amb alts nivells

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »