DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
gestor A 174 oc.
gestor M 261 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb gestor Freqüència total:  435 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

És cert que els actors disposen d'un delegat dins de la Junta Gestora, però les seves atribucions són escasses les vegades que no opta per
contesta tot ell mateix, reforçant-ho amb frases d'obscur llenguatge de gestor... No l'entens llevat de quan afegeix: /puedes largarte, y trata de
del 1934 i al pagament dels deutes, es constituí una Comissió Gestora formada per la Comissió de Finances degudament ampliada. Cal fer observar
part dels electors. El Govern Municipal el portarà a cap una Comissió gestora integrada per cinc membres, que hauran de donar compte de llur gestió
de donar compte de llur gestió davant del Consell obert. La Comissió gestora elegirà d'entre ella l'Alcalde i es reunirà setmanalment. Els Municipis
la Generalitat. La llei assenyalarà també les atribucions de comissions gestores, Consells de Govern i alcaldes-Gerents, com també les de les Assemblees,
del 5 d'agost del 1933: autoritzant les Comissions gestores perquè puguin aprovar llurs pressupostos i transferències de crèdit.
Cal esmentar que les Corporacions interines i, per tant, les Comissions gestores, no poden acordar suspensions o destitucions de Secretaris (art.
ple d'eficàcia. La responsabilitat resta totalment concentrada en els gestors dels afers de la ciutat. Aquests sistemes simplifiquen extraordinàriament
l'adopció d'una bona carta (amplis poders i directa responsabilitat als gestors o comissionats); i tercer requisit, una bona organització interna. El
d'atenció s'havia exhaurit; no sé què em deia d'un notari, i d'un gestor administratiu, i fins d'un vicari de no sé quin poble, "completament
de la Companyia i les quantitats que s'assignin anualment a cada nou gestor per les despeses privades. Demés tots els pactes lícits que els socis
és possible deduir-ne la conclusió de si ha existit o no prudència en els gestors socials, però seria cosa inversemblant que aquesta conclusió no pogués
digui ço que vulgui Gneist, representants dels municipis, ni casi els gestors de la vida municipal. Fins en termes generals podría dir-se que no eren
les mateixes responsabilitats que per als recaudadors, respecte als gestors i als regidors que incorreixin en negligencia o omissió. b)
el que s'hi relaciona, us n'explicaré els motius. Els atacs a la Comissió Gestora pro-Placa Commemorativa de la Proclamació de la República Catalana i els
coneixeu prou bé. El fet que acabo d'explicar en relació a la Comissió Gestora pro Placa Commemorativa, i molts altres fets provocats per la direcció
I bé: he deixat ben clarament sentat que res tenia a veure la Comissió Gestora Pro-Placa Commemorativa de la Proclamació de la República Catalana amb
però, personalment, ha pres part activa en la campanya contra la Comissió Gestora Pro-Placa Commemorativa de la Proclamació de la República Catalana. Vull,
en joc per fer fracassar el nostre projecte —el projecte de la Comissió Gestora Pro-Placa Commemorativa— de deixar un signe durador de la Proclamació de
Permanent Acordà el Consell: Vist l'ofici de l'Associació d'Apoderats i Gestors d'Assumptes Judicials, de Barcelona, i el document que acompanya
de món que Jesucrist propugnà, aquest món en què tothom pugui ser gestor de la pròpia vida, i no calgui a ningú sentir-se presoner dels qui a
definitiu el prevere. 2. El grup inicial pot actuar com a "gestor" i "coordinador" de les diverses realitats pastorals de la parròquia,
simultàniament a la legalització dels sindicats, es constituí la comissió gestora de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE),
d'alguna manera amb la del que, d'ençà del Dret romà, ha estat anomenat "gestor de negocis aliens", situació de fet que suposa una gestió no controlada
d'autonomia. Tot i això, no estaria d'acord amb una finalitat d'eficàcia gestora que el nivell dels càrrecs polítics descendís, a les Comunitats
i els béns de l'Ens Públic de Radiotelevisió Espanyola i de les Societats Gestores del tercer canal. Les exempcions objectives de caràcter permanent
El concessionari de serveis públics únicament és titular de facultats gestores, de mera conservació i administració de béns de domini públic necessaris
En el número tres d'aqueix mateix precepte s'especifica quines funcions gestores pot executar el Centre esmentat. Es refereix a la gestió i inspecció del
la qual cosa equival a trametre el problema a l'eficàcia gestora i a les possibilitats financeres de l'Administració. En qualsevol cas,
General), així com d'altres aspectes bàsics com són la creació de l'òrgan gestor de totes les prestacions sanitàries públiques i el reglament general de
d'actuació que permetés relacionar la presència activa d'una institució gestora del planejament, el municipi per exemple, amb l'edificació. D'aquesta
pública, de la qual els propietaris organitzats van ésser els principals gestors, i de la qual, també ells, van treure els més importants beneficis. I en
territorial diferent al de la pròpia comunitat autònoma. Els organismes gestors dels tercers canals podran establir convenis entre sí i amb RTVE per a la
determinades. En molts casos l'Estat exerceix també el paper de gestor de l'activitat industrial a través d'empreses públiques i altres vegades
València, ciutat autodenominada "Cap i Casal", i haver estat perfectes gestors de totes les seues aspiracions, desfer país, en definitiva. ¿Senyors del
de nebot i oncle. És el mateix vescomte-fill de Narbona, el gran gestor de la venda, qui el contà anys més tard davant un concili d'Arles; deia:
resum de l'exposat fins ara (pàg. 113-116) Breu capítol dels gestors en el qual en poc més de dues pàgines senyalen el poc lligam que aquell
importat l'any 1980, el comprat per Hispanoil com a companyia gestora de la quota de comerç fou el 57%; la resta es comprà en lliure
d'obrir aquest procés tot i tenint en compte l'existència de la comissió gestora del Sindicat de Premsa —unitari—. En aquest sentit hom va considerar que
la situació d'anormalitat, i atès que el vostre és un mandat de batlle gestor, amb una provisionalitat marcada per la preocupació bàsica de salvar
a legalitzar una entitat de disseny: així sorgí l'IDIB. Com a Junta Gestora del futur organisme es constituïren els senyors següents: Antoni de
del FAD fou brindada per Alfons Serrahima, membre de la primitiva junta gestora de l'IDIB i al seu torn president del Foment. Tot seguit hom procedí a la
mercader està integrat en una o vàries societats comercials. Sovint té gestors a l'estranger, prop dels mercats on compra i ven. Molt sovint proveeix
la destitució de l'Ajuntament d'aquesta capital i nomenar una Comissió gestora presidida pel senyor Joaquim de Camps i Arboix, i... (altres quatre
Casal Mutualista, Cooperativa Sanitària. A l'acte assistiren l'Alcalde gestor senyor Germà acompanyat de diversos Consellers municipals gestors amb el
gestor senyor Germà acompanyat de diversos Consellers municipals gestors amb el Secretari de l'Ajuntament senyor Altura. El President de la
l'alliberament". Pax Christi de Barcelona —que ha constituït la Comissió Gestora que organitzarà la Marxa— està rebent l'adhesió de moltes entitats del
també un objectiu de la lluita. Organigrama de la marxa Dins la Comissió Gestora de la Marxa ja s'han instituït diversos secretariats i comissions,
motius. Un altra aspecte important de la societat és la part, diríem, gestora, donat que tramitàrem a preu de cost 554 documents. En quant a

  Pàgina 1 (de 9) 50 següents »