Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
numerar V 107 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb numerar Freqüència total:  107 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

reflexió—. És clar que n'hi ha tants que ni es nota, si són encara sense numerar. —Sense numerar? —Sí. Els numeren tots, hi ha dos funcionaris que no es
que n'hi ha tants que ni es nota, si són encara sense numerar. —Sense numerar? —Sí. Els numeren tots, hi ha dos funcionaris que no es dediquen a res
que ni es nota, si són encara sense numerar. —Sense numerar? —Sí. Els numeren tots, hi ha dos funcionaris que no es dediquen a res més d'un cap de dia
ossos? —Sí. Revisió periòdica, cada deu anys. Si troben una peça sense numerar hi pot haver soroll, expedientaran algú per negligència... Ell obre la
no ho és observar un horari de nit, celebrar conferències obligatòries, numerar els ossos dels morts, administrar justícia en una comuna, construir
la vostra manera de ser... Dieu dels morts, per exemple. Sempre els heu numerat. Els vostres cementiris eren una col·lecció de petits reductes tancats,
i invita a cercar la unitat irreductible. Per què en lloc de numerar ossos no numereu àtoms, o partícules d'àtoms? És lògic, oi? —Es podria
a cercar la unitat irreductible. Per què en lloc de numerar ossos no numereu àtoms, o partícules d'àtoms? És lògic, oi? —Es podria fer —contesta
proporcions quantitatives; tal com ho diu Josep Pla, de comptar i de numerar "el bramul intern, sord, terrible del món i de la vida". La
Aquests els ha produït en tan gran quantitat, que li ha calgut numerar-los: /Tercer Nocturn en negre i argent\, /Quint Nocturn en gris i or\
avançar. /b\) L'avanç s'efectua a partir d'un espai gran sense numerar, i acaba en un espai central denominat "castell de l'oca". (Aquest nom
funció informativa troba un lloc més adient per manifestar-se. Ara bé, si numerem /a, b, c... n\ les unitats temporals que componen un procés
de suro tallats de fresc i estesos terra enllà. Cada pilot de carn era numerat, i n'hi havia un per a cada home i per cada gos. Un pagès s'atansà a
faccions meditatives —unes faccions de músic romàntic— i la seva mania de numerar, amb els dits, els arguments. Joan Creixells, alt i espigat, elegant, tan
lloctinent. El primer té el número 27 i en el primer full (sense numerar) duu la indicació: "Reg· 1o· Inf· Pet· Loct·, R· Jac· I". I a
centre del triangle que alli es tròba, quedant format d' aquèst modo. I numerat del 1 al 6, com es veu en el dibuix, el juador, desde
una creu vertical, uneix amb ratlles les quatre puntes de la creu i numera els triangles resultants amb els números 1, 2, 3 i 4
la qüestió de si s'accepta la classificació existent, es procedeix a numerar els llibres, aprofitant les signatures que portin i cuidant únicament de
minúscules indicaran subseccions dins de cada una d'elles, i finalment es numeren correlativament els llibres del mateix caràcter. Al fer la tria dels
ratlla de text, o bé una ratlla blanca solament, i si n'hi han vàries es numeraran en ordre correlatiu per a cada pàgina. De vegades aqueixes aclaracions
i tenir la seguretat de fer un llençat perfecte, es plegarà un full i numerarà conforme les proves o pàgines respectives. Un cop desplegat es veurà la
es tracta de sèries, suposem d'un embrió; es posen per ordre correlatiu i numerant els portes amb números gravats amb la punta d'un diamant. En aquest cas
i a cada una d'aquelles senyals graveu-hi una ratlleta vertical, la qual numerareu d'esquerra a dreta, començant per les 4 del matí i acabant per
el seu pol principal, el qualitatiu. La mesura de les grandors físiques Numerar una colla exigeix que l'abstracció faci tornar idèntiques totes les
inconnexos posada en venda a la mort del senyor X ha pogut ser numerada i comptada, en reduir-se la qualitat comuna a totes les seves peces a la
per a representar l'ordre de tota altra seguida del mateix tipus, per a numerar els seus termes, àdhuc si el predecessor hi supera el successor, àdhuc si
© © resulta inacabable com la dels nombres enters que la numeren. Nogensmenys, segons la terminologia usual convergeix o tendeix devers un
seguides és convergent, llavors tot naturalment © ve a numerar el límit, mentre que, si és divergent, aquest símbol es torna una forma
zero i el límit de la successió constituïda per les sumes © i numerades per N, posat naturalment que aquesta successió resulti
© així: © I després, límit © Aquí, he numerat la successió © amb l'ordinal /n\ al lloc de
els elements de la seguida i doncs tots els ordinals enters que la numeren, que l'esperit és capaç de "concebre perfectament en el seu conjunt"
així una segona successió interminable però dotada d'un límit © (numerat per l'ordinal transfinit), ©. Doncs bé, l'estona ©
d'un dia que no era d'origen diví, optaren pel subterfugi de no numerar-lo per l'ordre que li corresponia, en canvi doblaren llur /die sextum
les taules pasquals, que tanta brega donaren. Els anys d'aquest cicle són numerats del I al XIX i aquests nombres, anomenats nombres
el Director dóna un altre senyal a l'Operador i als artistes. L'operador numera les escenes tirades dins el xassis. S'ha de procurar, sobretot treballant
l'Operador el negatiu de cada escena i tallant la cinta impressionada i numerant-la sobre la taula amb el mateix número del negatiu. Així es tenen
amb més qualitat, quant a perfecció, tècnica, o bé anecdòtica, i es numeraran per ordre de qualitat. Les obres hauran d'ésser en blanc i negre amb unes
dóna el número 1; prenent dit so per punt de partida es segueix numerant totes les notes fins arribar al so més alt; el número corresponent a dit
en tantes parts proporcionals com metres hi domina o veu nostre esguard, numerant-los a dreta i esquerra des del punt /0\. 5a· Senyalar
aquestes transcripcions a l'autor del /Romancerillo\, el qual numerà els fulls escrits, i hi indicà la procedència de tres textos (núms.
o del següent. Aquests plecs foren deixats per Verdaguer a Milà, i numerats i acotats per aquest, com els de Montgrony. D'altres transcripcions de
escriví el títol /Cansons populars\. Els primers fulls, sense numerar, contenen una còpia de la narració /La sangre de Wifredo\,
de les quals és dividida en diversos grups, i cada pedra gravada és numerada. Els gravats foren fets preferentment sobre esquistos gris-verds. La
d'aclarir el contingut a què ens referim en cada títol. Primerament cal numerar la fitxa, ja que el nen pot tenir diverses fitxes durant la seva estada
i està en poder de l'associació. Es tracta d'un manual infoli, sense numerar, amb fulles afegides i amb cobertes de pergamí. Havent entrat, com s'ha
darrers anys. Els quatre trossos (figs. 72 a 75), que numeraré de A a D, tenen les mides següents: A, 15 per
ponent i els pèus a llevant. Aquèsta sepultura, després de fotografiada i numerades totes ses peces, fou desfeta i transportada a la Casa de la Ciutat; per a
(fig. 327) i la secció longitudinal (fig. 328), i hem numerat les pedres per a sa millor descripció. La 1 i la 4 són
diferència respecte a les altres milícies era que les del PSUC en lloc de numerar-se per centúries, es numeraven per batallons i regiments. La moral
milícies era que les del PSUC en lloc de numerar-se per centúries, es numeraven per batallons i regiments. La moral combativa en general també era

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »